Loading image

Tania reklama

Dlaczego pozycjonowanie? 

Badania pokazujÄ…, że wiÄ™kszoŊć ludzi przeglÄ…da tylko kilkanaÅŠcie pierwszych stron pokazywanych przez wyszukiwarkÄ™. Na dalsze traci cierpliwoŊć. Jeżli PaÅ„stwa firmy nie bÄ™dzie wÅŠród nich bÄ™dzie trudna do znalezienia przez potencjalnych zainteresowanych.

DziÄ™ki naszym usńugom PaÅ„stwa witryna zostanie  ńatwo znaleziona, a przez to znacznie ńatwiej zaistnieje w ÅŠwiadomoÅŠci klientów. Jest to nieodÅ„Ä…czny i podstawowy element E-marketingu majÄ…cy dńugotrwańe efekty

Pozycjonowanie jest jednym z najtaÅ„szych sposobów na promocjÄ™ w internecie. W porównaniu do Kampanii pńatnych takich jak google ADWORDS  cieszy siÄ™ wiÄ™kszym zaufaniem wÅŠród przeglÄ…dajÄ…cych strony w wyszukiwarkach.

Co oferujemy swoim Klientom?

Przed podpisaniem umowy przeprowadzimy  audyt  sprawdzajÄ…cy:

  1. Aktualne pozycje PaÅ„stwa stron w wyszukiwarkach internetowych. 
  2. Dokonamy analizy fraz kluczowych konkurencji, popularnych w danym czasie fraz wÅŠród korzystajÄ…cych z wyszukiwarek, aby w koÅ„cu zaproponować PaÅ„stwu najlepsze rozwiÄ…zanie.

Po podpisaniu umowy

  1. W razie koniecznoŊci dokonamy zmian w witrynie mających na celu zoptymalizowanie Państwa strony pod kątem wyszukiwarek.
  2. Zapewnimy staÅ„Ä… opiekÄ™ nad  pozycjami
  3. BÄ™dziemy utrzymywać z PaÅ„stwem kontakt za pomocÄ… specjalnych raportów.  

 

Ceny pozycjonowania w wyszukiwarce Google.pl

  

Cena pozycjonowania poszczególnych sńów kluczowych uzależniona jest od stopnia ich konkurencyjnoÅŠci, tj. miÄ™dzy innymi od iloÅŠci stron które zwraca wyszukiwarka Google.pl po wpisaniu w pole wyszukiwania danego sńowa.
WielkoŊć ta jednak nie może sńużyć jako jedyny wyznacznik trudnoÅŠci pozycjonowania.

 WyÅŠlij Zapytanie

 Zaufaj Naszemu DoÅŠwiadczeniu

Firma KDWEB prowadzi staÅ„Ä… wspóńpracÄ™ z portalami branżowymi. Pozycjonujemy firmy z branży nieruchomoÅŠci, motoryzacyjnej,  komputerowej oraz wiele innych.